วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา สกร.ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 2 เมษาย

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 1เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้บุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 1 เมษาย

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เปิดประชุมและให้แนวทางการตรวจไขว้ผลการเรียน GPA/PR ของผู้จบหลักสูตรฯ กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร หลักฐานผู้จบก่อนนำส่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 29 มีนาค

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กก.ตชด.41 (ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์) ณ กก.ตชด.41 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายประยงค์ ขันทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองชุมพรเป็นประธาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคลากร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 25 มีนา

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้บุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 25 มีนา

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สกร.กลุ่มอ่าวไทยเกมส์ สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ประธานในพิธี นายธนกร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 24 มีน

Read More
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More