วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และนักศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 19 กุมภ

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 4-5 มกราคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4-5 มกราคม 25

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎา

Read More