วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 10 เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 10 เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา สกร.ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 9 เมษาย

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อร่วมกันพิจารณารายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับ รายวิชาเลือกเสรีที่เหมาะกับผู้เรียนและกำหนดแผนการลงทะเบียนเรียนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ประชุมวางแผนการจัดสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการกับคณะทำงานและผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 2 เมษาย

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 1เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้บุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 1 เมษาย

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เปิดประชุมและให้แนวทางการตรวจไขว้ผลการเรียน GPA/PR ของผู้จบหลักสูตรฯ กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร หลักฐานผู้จบก่อนนำส่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 29 มีนาค

Read More