วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 10 ชุด ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566)

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More