วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

Author: admin

ไม่มีหมวดหมู่

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎา

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎา

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่ ประกอบด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ กศน.ตำบลหงษ์เจริญ รถส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่นำกิจกรรมบริการให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา กศน.ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม

Read More
วันสำคัญ

28 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

28 กรกฎาคม 2566 วันค

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในสถานศึกษา ระหว่าง วันที่ 3 – 19 กรกฎาคม 2566 ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในสถานศึกษา ระหว่าง วันที่ 3 – 19 กรกฎาคม 2566 ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะทิว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม

Read More
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More