วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
วันสำคัญ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

5 ธันวาคม 💛
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร