วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อนวัตกรรม “ห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse)” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อนวัตกรรม “ห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse)” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ : https://www.facebook.com/chumphonnfefanpage/posts/pfbid0yfeqXnTXV2D8y576qgzr7VrgsRn7DVfdG2DPLqbNgueeSGL9fmPL9scZrtMzKQ6vl