วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

https://drive.google.com/file/d/1XhZJ4GuIeP0JGKJhpPNt15Xx4gKN4kx8/view?usp=sharing