วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

https://drive.google.com/file/d/1lUy4rkNoHF9TmwlUCEYkNoYjJnW91qyA/view?usp=sharing