วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ลำดับที่ชื่อ-สกุลเริ่มต้น (พ.ศ.)สิ้นสุด (พ.ศ.)
1นายไพโรจน์ พาเจริญ25262527
2นายแปลก พัชรดำรงกุล25272530
3นายหนูไม้ จันทรภักดี25302533
4นายมงคล ค่อยประเสริฐ25332535
5นายเจือ อาคาสุวรรณ25352536
6นายวิสุทธิ์ ไตรวนาธรรม25362538
7นายวิรัตน์ มะลิสุวรรณ25382539
8นายนิพนธ์ ประภาวดี25392540
9นายสถิตพันธ์ เพชรชูช่วย25402543
10นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก25432544
11นายไพศาล นาคนิยม25442550
12นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง25502553
13นายสมเชาว์ กาญจนจรัส (รก.) 25532554
14นางเกษร ธานีรัตน์25542557
15นางอธิชา รจนะ25572562
16นายสุรพล สงณรงค์25622565
17นางสาวประไพศรี คงตระกูล2565ปัจจุบัน