วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา สกร.ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

ประกาศ/ข่าว สกร.

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 10 ชุด ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานส่งเส

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 10 เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 10 เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา สกร.ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 9 เมษาย

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อร่วมกันพิจารณารายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับ รายวิชาเลือกเสรีที่เหมาะกับผู้เรียนและกำหนดแผนการลงทะเบียนเรียนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2

Read More
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี คงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร ประชุมวางแผนการจัดสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการกับคณะทำงานและผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2

Read More